Osaaminen

 

Ehdottomasti tärkeimpänä taitonani on ideointikyky. Pystyn ideoimaan nopeasti erilaisia konsepteja, ratkaisuja, kehitysmahdollisuuksia tai mitä kyseisellä hetkellä tarvitaankaan. Parasta ideointi on pienessä ryhmässä, jolloin on mahdollista pallotella ajatuksia ja kehittää niitä eteenpäin.

Minulle laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen on suhteellisen helppoa.  Siitä täytyy kiittää osin yhteiskuntatieteellistä koulutustani. Olen maailmankatsomukseltani sosiologi. Sosiologian graduni keskeisinä käsitteinä olivat identiteetti, mielikuvat maaseutu ja ympäristö. Nyt tekeillä olevan mediatieteen gradun aiheena on yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen popularisointi dokumenttielokuvan avulla.

Myös toimittajana laajasta yhteiskunnallisesta ymmärryksestä on ollut hyötyä. Jokainen ihminen tai tapahtuma on ainutlaatuinen, mutta kaikki liittyy suurempaan kokonaisuuteen. Hyvä lehtijuttu ylettää yksilöllisestä yleiseen.

Valokuvaus on kuulunut olennaisesti sekä työnkuvaani paikallislehdissä että muussa ilmaisussa. Valokuva ei ole pelkkä kuvittamisen keino, vaan mahdollisuus kertoa sellaistia asioita, joita sanoilla ei pysty sanomaan.  Kamera ei taltioi todellisuutta sellaisenaan.  Kuvankäsittely ja RAW-kuvanmuokkaus ovat oleellisessa asemassa, jotta todellisuus näyttäisi todellisuudelta myös kuvassa.

Pidän liikkuvaa-kuvaa hyvänä kokonaisvaltaisena ilmaisun muotona. Olen kuvannut ja ohjannut dokumenttielokuvia ja lyhempiä videoita. Audiovisuaalisen kerronnan keinot tarjoavat mahtavia mahdollisuuksia, joihin pelkät kirjaimet eivät riitä. Ainoa ongelma on se, että nykyihmisellä on harvoin aikaa istahtaa yhden asian pariin edes puoleksi tunniksi.

Internet tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen julkaisemiseen. Verkkolehti on päivä päivältä tärkeämpi osa journalismia. Olen tehnyt internetsivuja lukuisille pienyrityksille hieman yli puolen vuosikymmenen aikana, ensin HTML:nä kirjoitettuna, nykyisin useimmiten julkaisujärjestelmillä. Verkkojulkaiseminen vaatii edelleen paljon kehittämistä. Uusia välineitä kokonaisvaltaisien sisältöjen julkaisuun olisi hyvä hyödyntää aikailematta – jos ne todella tarjoavat jotain uutta.

Ohjelmisto-osaaminen

Kuvankäsittely: Photoshop, Photoshop Lightroom.
Videoeditointi: Premiere Pro, Final Cut Pro.
Taitto: Indesign
Vektorigrafiikka: Illustrator
Toimisto-ohjelmat: Word, Excel, PowerPoint
Toimitusjärjestelmä: Doris
Verkkojulkaiseminen: WordPress, Joomla, HTML5