Mitä tapahtuu sähköpostille?

Jo lähitulevaisuudessa sähköpostikeskustelut voivat kulkea tekoälyltä tekoälylle. Sähköpostiviestintää on jo vuosien ajan automatisoitu. Tälläkin hetkellä osa myynnistä perustuu automatisoituun viestintään. Laajojen kielimallin ansiosta esimerkiksi myynti voi tapahtua joissain tapauksissa kokonaan tekoälyn varassa, eikä ihmisen tarvitse enää olla mukana myyntityössä.

Myynti on jo nyt pitkälti automatisoitua. Ensimmäiset yhteydenotot ovat monesti automatisoituja, kuten muistutusviestitkin. Siinä vaiheessa, kun viesti johtaa vastaukseen, on kuitenkin perinteisesti ollut ihmisen vuoro. Tulevaisuudessa voi olla toisin. Täsmäkoulutettu kielimalli voi osata kertoa tuotteista lisätietoa, osata vastata kysymyksiin yhteensopivuuksista, toimitusaikatauluista, asennuskuluista tai mistä tahansa muusta, joka ei vaadi erillistä selvittelyä. Tällöin myyntiprosessi voi jollain aloilla hoitua alusta loppuun automatisoidusti. 

Myös huijarit hyötyvät tekoälystä. Kielimallien avulla huijausviesteistä voi tehdä entistä uskottavampaa ja huijauksen ulkoistaa ihmisen ulkopuolelle. Se voi myös helpottaa huijaamista entisestään, sillä ihmisen ei tarvitse olla tekemässä moraalisia päätöksiä, siis huijaamassa aktiivisesti. Ainakaan huijausviesteihin ei kannata tulevaisuudessa vastata sen takia, että voisi huijata huijaria. Silloin käyttää vain omaa aikaansa keskustelemalla kielimallin kanssa.

Toisaalta myös sähköposteihin vastaaminen saattaa automatisoitua. Jo tällä hetkellä sähköpostiohjelmien ennakoivat tekstinsyöttötyökalut tarjoavat automatisoituja vastausvaihtoehtoja. Sähköpostiohjelmat saattavat tarjota valmiita vastauksia, joita klikkaamalla saa vastattua automaattisesti. Tulevaisuudessa entistä paremmat kielimallit saattavat mahdollistaa monimutkaisempienkin viestien automaattisen vastaamisen.

Pääsemme kysymykseen siitä, katoaako sähköpostin käyttökelpoisuus tässä vaiheessa täysin? Nykyisin sähköposti on jo monin osin toimimaton työkalu, sillä erilaiset roskapostit ja massalistoille lähtevät viestit saattavat heikentää aidosti tärkeiden viestien löytämistä. Sähköposti ei monessakaan tapauksessa tunnu luotettavalta vaihtoehdolta, jos joku henkilö täytyy pystyä tavoittamaan varmuudella. 

Häviääkö siis sähköposti? Ehkä häviää, ehkä ei, mutta erityisesti siitä ei tarvitse olla huolissaan. Ihmiskunta onneksi kykenee löytämään keinot ongelmien ratkaisemiseksi. Ratkaisujen täytyy kuitenkin kehittyä, jotta viestintä olisi edelleen tehokasta vuorovaikutusta ihmisten välillä. Osin on palattu perinteisempään malliin, sillä esimerkiksi Postin OmaPosti-palvelu on yhdistelmä kirjepostia ja sähköistä viestintää. Siinä kirje toimitetaankin fyysisen postin sijaan sähköisesti. Postin tarjoama palvelu vaikuttaa luotettavammalta kuin sähköposti. Samoin pikaviestiohjelmat ovat monessa suhteessa syrjäyttäneet sähköpostin, sillä niillä voi paremmin varmistua henkilökohtaisuudesta ja viestin saavuttavuudesta.