Mitä jos laittaisimme terveydenhuollon tuottamaan?

Terveydenhuollon alati kasvavat kustannukset vaikuttavat voittamattomalta ongelmalta. Väestö ikääntyy, joten rahaa tarvittaisiin jatkuvasti enemmän. Vai voisiko se sittenkin tuottaa? Voisimmeko kääntää tilanteen päälaelleen? 

Suomessa on vuosikymmenten aikana kerätty laadukasta dataa terveydenhuollosta. Datan kaupalliseen käyttöön liittyy luonnollisesti haasteita. Pelkkien anonymisoitujen terveystietojen kauppaaminen olisi monessa suhteessa ongelmallista, eikä edes kovin kustannustehokasta.

Yksi vaihtoehto olisi luoda valmiita tuotteita markkinoille. Voimme käyttää julkisen terveydenhuollon terveysdataa tekoälyratkaisujen kouluttamiseen, jolloin lopputuote olisi ratkaisu, ei data itsessään. Ratkaisut voivat olla mitä tahansa murtumien automaattisesta kuvantunnistuksesta erilaisten sairauksien automaattiseen seulontaan. 

Keskeistä on kuitenkin, että datamassalla opetettu tekoälymalli ei pidä itsessään sisällään terveystietojamme, vaan myisimme koneoppimisprosessin tuloksena syntynyttä mallia. Voisimme siis lisensoida Suomessa kehitettyjä ratkaisuja esimerkiksi terveysalan laitevalmistajille tai ohjelmistoyhtiölle. 

Käsitykseni mukaan Suomessa on jo hyvän aikaa rakennettu toimivia tekoälypohjaisia ratkaisuja, joita hyödynnetään esimerkiksi yliopistollisissa sairaaloissa. Suomessa käytetään varsin moderneja laitteistoja, löytyisi kehittämillemme ratkaisuille varmasti ostajia maksukykyisistä maista.

Tällä hetkellä ratkaisujen taloudellisesta hyödyntämisestä puuttuu kuitenkin etenkin kaupallistamisesta vastaava organisaatio.

Myyntiä varten tarvitsisimme valtiollisen in-house startupin, siis valtionyhtiön, joka huolehtisi ratkaisujen myynnistä ja markkinoinnista. Terveydenhuollossa liikkuu globaalisti valtavia rahamääriä, joten pienelläkin markkinaosuudella tekisimme jo tuntuvaa paikkausta rahoitusvajeeseen. Skaalan huomioiden olisi jopa mahdollista päästä kirjaimellisesti maksuttomaan terveydenhuoltoon.